Världens första metanolfartyg

Något som man kanske inte tänker på så ofta är de växthusgasutsläpp som kommer från sjöfarten. Många produkter som importeras till Sverige transporteras hit över haven. I dagsläget drivs i stort sett alla fartyg med fossila bränslen. I mars 2015 invigdes dock världens första metanoldrivna fartyg i Göteborg. Stena Lines fartyg Stena Germanica går mellan Kiel och Göteborg. Metanol kan tillverkas av förnyelsebara råvaror, t ex biomassa. Dessutom minskar utsläppen av både koldioxid, svavel- och kväveföreningar.

Jag undrar om metanol är framtiden på haven?!

Stena Germanica

Kommentera